1. Login v MS Partner Center

MS Partner Center Dashboard

2. Odpiranje Settings menija

  1. Klik na zobato kolesce desno zgoraj
  2. Klik na Account settings.

3. User management

Klik na User management.

4. Preverjanje ali imam ustrezne pravice za upravljanje partnerskega portala

Uporabnik, ki bo urejal podatke na partnerskem portalu, naj ima “MPN partner admin” pravice.

Editiranje pravic s klikom na elektronski naslov uporabnika.

Pozor: pravice lahko ureja oz. dodeljuje le global admin na tenantu. Če torej nimate ustreznih pravic, na seznamu uporabnikov poiščite nekoga, ki ima MPN partner admin ali global admin pravice in ga prosite, da vam uredi dostop.

Ko vam uporabnik dodeli ustrezne pravice, lahko traja nekaj časa, da boste te pravice tudi dejansko lahko uporabili.