1. Login v MS Partner Center

MS Partner Center Dashboard

2. Odpiranje Settings menija

  1. Klik na zobato kolesce desno zgoraj
  2. Klik na Account settings.

3. User management

Klik na User management.

4. Preverjanje global admin pravic

Uporabnik, ki bo urejal podatke na partnerskem portalu, naj ima “global admin” pravice.

Editiranje pravic s klikom na elektronski naslov uporabnika.

Pozor: pravice lahko ureja oz. dodeljuje le global admin.