Za nakup storitev in lincenv v CSP programu potrebujete poseben MPN ID, ki vam ga dodeli Microsoft. Tega nam morate sporočiti oz. ga vnesti v profil vašega podjetja v ALSO Cloud Market Place.

Poglejmo, kako priti do ustreznega MPN ID v vašem Microsoft partnerskem portalu.

1. Login v MS Partner Center

MS Partner Center Dashboard

2. Odpiranje Settings menija.

  1. Klik na zobato kolesce desno zgoraj.
  2. Klik na Account settings.

3. Odpiranje Identifiers menija.

Kliknite na “Identifiers” menijsko postavko.

Tako imenovani Associated MPN ID, ki je viden pod CSP razdelkom (in je enak Location MPN IDju), ki ga vidite pod MPN razdelkom, je nujen za opravljanje transakcij (nakupovanje storitev in licenc) v CSP programu.

Če CSP razdelka ne vidite, potem to pomeni, da vaše podjetje še nima urejenega Indirect reseller statusa.

Uredite ga s postopkom na tej povezavi – Indirect Reseller Status.

Pozor: za ureditev Indirect Reseller statusa potrebujete global admin pravice na Microsoft Partnerskem Portalu. Preverite, če jih imate.